Velkommen til StartUpp

Bygde-Norges mest innovative idékonkurranse!

#idekonkurranse

Trykk på din region, da vel…

StartUpp er eit samarbeid mellom

Ål kommune, Innovangsjon, Sparebank 1 Hallingdal og Valdres, Innovasjon Norge og Valdres Næringshage

gjennom prosjektet Høge Sprang.